Telesis Ürün Grubu

Telesis Santraller

Otonom IP Telefon Santrali Kümesi nedir?

Otonom Üniteler Kümesi CAU; Otonom çalışma kabiliyetine sahip ünitelerin ortak amaç doğrultusunda bir araya geldiği, birbirleri ile haberleşip birbirlerini destekledikleri mimari yapıdır. CAU mimarisinde CPU ya da server bulunmaz. TELESİS CAU mimarisinde tüm sistemin susması ya da sistem bütünlüğünün dağılmasına neden olabilecek hiçbir kritik malzeme bulunmamaktadır

Otonom üniteler bir araya gelerek OTONOM ÜNİTELER KÜMESİ (CAU) yu oluşturur.

CAU mimarisinde hangi elektronik kartı, kabloyu, güç ünitesini çekerseniz çekin kümenin bütünlüğü dağılmaz ve diğer tüm AU lar tek bir santral olarak bir arada çalışmaya devam eder.

Hiç bir koşulda bütünlüğü dağılmayan küme! Önce geleneksel santralların çalışma mantığı Yapısında hiçbir şekilde merkezi İşlemci (CPU), Server, Ayrı bir Dağıtılmış CPU, kontrol kartı, rak yada kabin geçiş kartı, diğer güç üniteleri, ilave IP kartlar, robot kartı v.b. donanımları barındırmaz. Sadece OTONOM ÜNİTELER (AU) vardır. Geleneksel Dağıtılmış sistemlerde her uç sadece merkeze bağlıdır. Telesis CAU mimarisinde her birim birbirine ayrı ayrı bağlıdır.  Herhangi bir AU daki veri güncellemesi, saniyeler içinde otomatik olarak kümedeki diğer tüm AU ların veri tabanında yedeklenir., AU lar dan biri arıza yada kesinti sebebi ile geçici olarak kümeden çıkıp, geri geldiğinde diğer aktif üniteler son ve güncel bilgileri saniyeler içinde otomatik olarak bu AU ya ulaştırır. CAU mimarisinde, Merkez ya da birbirinden üstün hiçbir ünite Yok ! Hangi ünitede kesinti olursa olsun diğerleri bir BÜTÜN olarak çalışmaya devam eder.

Doğru Kişiye Erişim için Arama Stratejileri

Tahsilat aramaları yaparken doğru kişiye erişim çok önemlidir. Çoğu zaman aranan kişi ailesiyle bile borç konusunun konuşulmasını istemez. Doğru kişiye erişme oranını arttırmak için teknolojiden yararlanmak oldukça kazançlı bir yöntemdir. Teknolojiyi kullanarak, daha az aramayla ve daha az çalışanla doğru kişiye eriştiğiniz için iletişim ve personel giderlerinizden tasarruf sağlarsınız. Arama stratejileri, doğru kişiye verimli şekilde erişmek için yatırım yapılması gereken bir teknolojidir. Tahsilat yapmak istediğiniz müşteriye erişemediğiniz durumlarda, rastgele bir zamanda yeni bir arama başlatmak yerine, daha gelişmiş arama stratejileri kullanarak erişim oranınızı arttırabilirsiniz. ‘Erişilemeyen müşterileri 1 saat sonra tekrar ara’ şeklinde yapılan bir dış arama kampanyasında doğru kişiye erişim oranı %55 iken, aşağıdaki şekilde kurgulanmış bir arama stratejisiyle bu oran %61‘e kadar çıkmaktadır.


Hukuk bürosu olarak tahsilat işlemini dış kaynak hizmeti şeklinde veriyorsanız, farklı müşterilerden gelen listeler farklı profillerde olacaktır. Bu tip bir müşteri portföyü için tek bir strateji yetmeyebilir. Arama stratejilerinin farklı müşteri grupları için farklı tasarlanabilmesi gerekir. Sizin için en iyi sonuç verecek stratejileri deneyerek ve ölçerek bulmanız doğru olacaktır.

Kullanılan Takip Programlarıyla Entegrasyon

Aranan bir müşteri temsilciye aktarılırken, temsilcinin bu müşteriyle ilgili bilgileri göreceği bir ekranı (müşteri yönetimi yazılımı, hukuk bürosu yazılımı vs.) olabilir. Otomatik arama kullanılıyorsa aranan müşteri bir anda müşteri temsilcisine aktarılır.


Temsilci için gerekli olan, erişilen müşteriye ait bilgilerin de çağrı ile aynı anda kullandığı ekranda görünmesi (screen, pop-up) ve müşteriyle konuşurken ekranda gerekli işlemleri yapabilmesidir. Bu sayede aranan müşteri temsilciye bağlandığında, temsilci müşteriye ismiyle hitap ederek konuşmaya başlayabilir ve daha etkin iletişim kurabilir. Genellikle gelen çağrılar için sunulan bu faydalı özellik
Karel IP Çağrı Merkezinde giden çağrılar için de sunulmaktadır ve tahsilat gibi müşteri hassasiyeti olan operasyonlarda hukuk bürolarına avantaj sağlamaktadır.

Ön İzlemeli Arama

Bu arama yöntemi de bir çeşit otomatik aramadır fakat tam otomatik aramadan farklıdır. Aranacak numaralar ve arama stratejileri yine sisteme önceden girilir. Sistem aranacak ilgili numarayı belirlediğinde müşteri temsilcisinin ekranına, aranacak müşteri bilgisini otomatik olarak getirir ve inceleme fırsatı yaratır. Temsilci kendisini hazır hissettiğinde ekrandaki bir tuşa basarak aramayı başlatır. Tahsilat aramalarında, başarılı bir tahsilat yapılabilmesi için temsilcinin bu şekilde ön çalışma yapması önemli olabilir. Sanılanın aksine bu yöntemde telefon numaralarını elle tuşlamaya/giriş yapmaya gerek yoktur. Temsilci istediği anda ekranındaki tek bir tuşa basarak aramayı başlatır, raporlama ve kayıt için gerekli veriler otomatik olarak oluşur.


Ön izlemeli arama yönteminde, aranacak kişi hakkında çağrı öncesinde ödemeye ilişkin gecikme detaylarının incelenmesi ve önerilecek teklifin belirlenmesi gibi imkanlar sunulduğundan, tahsilat aramalarında ön izlemeli arama diğer yöntemlerden daha uygun olabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken konu, ön izlemeli aramada tam otomatik aramaya göre verimin düşeceğidir.
Müşteri temsilcilerinin çağrı merkezinde geçirdiği tüm sürecin raporlanabiliyor ve ölçülebilir olması bu kayıpları ve sistemin suistimal edilmesini azaltır.


Ön izlemeli aramada ön izleme süresi, ulaşma süresi, konuşma süresi, ACW süresi ve boşta bekletme süresi gibi tüm çağrı aşamalarının ölçülmesi, temsilcinin sistemi kötüye kullanımını ve oluşacak verimsizlikleri giderir.

Hemen Arayın